Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczenioweGwarancja Ubezpieczeniowa najczęściej występuje przy kontraktach budowlanych lub handlowych ale również przy przetargach publicznych. Jest wymuszona umownie przez zlecającego usługę (tzw. beneficjenta ubezpieczenia) i zabezpiecza finansowo w przypadku nie wywiązania się naszego klienta z umowy. Przygotujemy ofertę Gwarancji Ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami Waszego kontrahenta z atrakcyjną składką.